SMAAK

Gelukkig is er is geen wijn die iedereen zal bevallen. In de eigen beleving schuilt het raadsel waarom een bepaalde wijn kan fascineren. Maar de eigen smaak en de wijn zijn geen constanten. Levenservaring en bewuste ervaring met verschillende typen wijnen zal onze voorkeuren doen veranderen en vormen. Door te spelen met lucht, tijd, en temperatuur, of door te combineren met verschillende gerechten, kan dezelfde wijn telkens andere eigenschappen van haar karakter tonen.

Smaak is niet alleen afhankelijk van wat je weet, maar kennis kan bijdragen tot een andere beleving. Er is wel degelijk een zinvolle verbinding mogelijk tussen enerzijds het genot en de fascinatie voor een bepaalde wijn met anderzijds de wijnmaker en de cultuur waarin hij/zij is opgegroeid, het wijnbouwgebied, de achtereenvolgende jaargangen,  en de verhalen die er spelen. 

Dit betekent dat niet blind kan worden voorgeschreven welke wijnen zouden passen. Duijnhoven Wijnen kan alleen luisteren, vragen en door middel van het organiseren van wijnproeverijen alternatieven tonen.

Voor wat betreft de zingeving van genot wordt graag verwezen naar een Duits gezegde:

- Wer nicht genießt, wird ungenießbar. -

 

 

 

WIJNHUIZEN

In heel Duitsland zijn ongeveer 14000 wijnmakers actief wat ervoor zorgt dat er enorme verschillen  zijn in bedrijfsvoering, ambities en uiteindelijk in de kwaliteit van de wijnen. Selectie  wordt gedaan vanuit de volgende criteria:

Voorkeur voor onafhankelijke wijnhuizen waar de wijnmaker ook tevens de eigenaar is. Zoveel mogelijk werkend vanuit ecologische principes zodat de lange termijn in het oog wordt gehouden. Tussen wijnmakers wordt gezocht naar een zo radicaal mogelijk onderling verschil in smaakstijl, druivenras, bodem, klimaat, enz. Ook is het nodig te blijven zoeken naar een gezond spanningsveld tussen enerzijds traditionele wijnmakers die een naam te verliezen hebben, anderzijds aankomende wijnmakers die hunkeren naar erkenning.

ORGANISATIE

Continu streven naar een attractief assortiment wat aangeboden wordt tegen faire prijzen. Wekelijkse proeverijen en leveringen. Nederlandse facturering. Volledige interne  afhandelingen van accijnzen.Voor een overzicht van de achterliggende werkzaamheden: zie het organisatieschema.

 

 ASSORTIMENT

Doel van de samenstelling van het kernassortiment is dat het een reflectie vormt van de diversiteit in smaakstijlen; filosofieen van wijnhuizen, wijnbouwgebieden, microklimaten, druivenrassen en kwaliteitsniveaus (klassiek: kabinett, spätlese, auslese, beerenauslese of moderner vanuit de kwaliteit en reputatie van de lage/terroir.  Om toch wat overzicht te behouden wordt uitgegaan van de volgende hoofdcategorieen:

- Guts-weinen:  basis, typisch, fruit, lichte mineraliteit;

- Lagen-weinen: specifiek lage (bodem) karakter;

- Spitzen-weinen: geconcentreerd, lengte, top;

- (Edel)süsse-weinen: oplopende niveaus van concentraat;

- Sekt: van basis tot complex.

 

Maar zelfs wanneer is voldaan aan alle voorwaarden van het "terroir" dan blijft de persoonlijkheid van de wijnbouwer en keldermeester doorslaggevend. Persoonlijkheid betekent ook inzicht te hebben in de noodzakelijkheid zich te kunnen onderwerpen aan de wetten van de wijnberg. De mogelijkheid techniek in te zetten mag niet gelijk gesteld worden aan een  dwangmatige uitoefening hiervan.